FOOTER // Declaratia de Confidentialitate
Declaratia de Confidentialitate

Informare protectia datelor cu caracter personal

 

Regulamentul UE 2016/679 privind Protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, contine o serie de reguli care vizeaza asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a creste nivelul de protectie a datelor personale.

 

Dorim sa va informam pe aceasta cale despre noile reglementari referitoare la protectia persoanelor fizce in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si modalitatea in care S.P.A.R.L. „DIMA & Asociatii” prelucreaza datele cu caracter personal.

 

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
 • Informatii suplimentare prelucrate in situatia incheierii unui contract cu „Dima & Asociatii” sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi instructiuni acordate, plati efectuate, informatii privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte actiuni in instanta in care sunteti implicat in orice calitate (parat, reclamant, intervenient, avocat al partilor, consultant, expert etc.);
 • In contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta si prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar: fi date privind apartenenta la un sindicat, date de sanatate sau date privind condamnari penale si infractiuni;

Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru a realiza profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la datele pe care ni le furnizati. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate.

 

Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra legitime si indeplinirea obligatiilor legale.

 

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi realizata pe baza unuia dintre urmatoarele temeiuri juridice:

 

 

 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a „Dima & Asociatii”;
 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor legitime ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale „Dima & Asocaitii” sau ale unui tert (ex. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese);
 • In cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face daca, pe langa un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi intrunite si una dintre urmatoarele conditii specifice de prelucrare:
  • A fost obtinut consimtimantul persoanei vizate;
  • Avem o obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
  • Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

 

SCOPURILE IN CARE VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Oferirea de servicii juridice, inclusiv reprezentare juridica in fata instantelor de judecata, tribunale arbitrale sau alte autoritati competente;
 • Gestionarea si administrarea relatiei contractuale cu clientii nostri;
 • Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii in materia combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
 • In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
 • Indeplinirea obligatiilor legale instituite de lege in sarcina avocatilor, inclusiv tinerea evidentelor profesionale.
 • In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

 

PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Dima & Asociatii a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

 

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si (i) nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre Dima & Asociatii (inclusiv obligatia legala a Dima & Asociatii de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Dreptul de acces – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine din partea „Dima & Asociatii” o informare daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal si, in caz afirmativ, categoriile de date prelucrate si  modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la rectificare – reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine de la „Dima & Asociatii”, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

Dreptul la stergerea datelor  – reprezinta dreptul dumneavoastra de a solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamantul pe baza caruia prelucram datele; (iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Dima & Asocaitii.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii  – reprezinta dreptul dumneavoastra de a restrictiona prelucrarea datelor in urmatoarele situatii: (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) Dima & Asociatii nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la portabilitatea datelor – reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal care va privesc si care sunt prelucrate de „Dima & Asociatii”.

Dreptul la opozitie – In orice moment, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal daca prelucrarea se realizeaza in scopul executarii unei sarcini indeplinite in interes public sau este necesara in scopul interesului legitim al „Dima & Asociatii”

In cazul in care veti decide exercitarea acestui drept, „Dima &Asociatii” nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase sau obligatii legale care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact: 

 • Aleea Alexandru nr. 10, Sector 1, Bucuresti, Romania
 • E-mail: privacy@dima-legal.ro
 • Fax: (40-21) 224 51 53

 

Pentru a ne conforma obligatiilor legale ce ne revin, de asigurare a securitatii si confidentialitatii a datelor, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

 

Vom lua in considerare toate solicitarile si plangerile pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania

 

Copyright 2012 - 2016 - Dima & Asociatii